X

Košarkarska liga 3x3 2018 - pravilnik

Objavljamo Pravilnik rekreativne lige v košarki 3x3 2018
 • Igra se po pravilih KZS
 • Menjave se lahko opravljajo, ko ima ekipa žogo v posesti iz outa ali po košu
 • Out se izvaja izza stranske črte
 • Če v 20 minutah ni doseženo 21 točk, obvelja trenutni rezultat brez razlike
 • Če je po 20 minutah rezultat neodločen, se mečejo prosti meti (vsak igralec, ki je bil takrat na igrišču po enega). Če je tudi po teh prostih metih ni zmagovalca, ekipa določi enega izvajalca, ki bo metal do končne odločitve
 • Met za 2 točki je ovrednoten z 1 točko, met za 3 pa za 2 točki
 • Po doseženem košu žoga ostane v posesti ekipe, ki je koš dosegla
 • Po 8. osebni napaki ekipe (bonus) in vsaki naslednji, ima nasprotna ekipa na voljo prosti met. Če je ta uspešen, ostane žoga v posesti izvajalca, če pa je zgrešen, žogo dobi nasprotna ekipa.
 • Tehnična in nešportna osebna napaka se kaznujeta s prostim metom in žogo s strani. Enako velja za izključitev
 • Če so te napake storjene v »bonusu«, ima ekipa na voljo še dodatni prosti met
 • Napaka »tri sekunde« v prostoru pod košem (raketa) se kaznuje z odvzemom žoge
 • Vsaka ekipa ima na voljo po eno minuto odmora, katera gre v igralni čas
 • Minute odmora ni dovoljeno izkoristiti v zadnjih dveh (2) minutah tekme
 • Za pasivno igro lahko sodnik s predhodnim opozorilom žogo dodeli nasprotni ekipi
Nazaj na seznam