X

NAUČIMO SE PLAVATI

V letošnjem šolskem letu uvajamo novosti v programu Naučimo se plavati, saj smo v sodelovanju s Plavalno zvezo Slovenije dosegli dogovor, da program Naučimo se plavati osvežimo in postavimo enoten sistem poučevanja in nagrajevanja učenja plavanja v Republiki Sloveniji. V ta namen smo združili vsebine in nagrade konjičkov in delfinov ter programu dodali še dodatne naloge iz samo reševanja ter za najuspešnejše postavili dodatne naloge za morskega psa. Celotno vsebino smo združili v knjižico po vzoru programov: Mali sonček, Zlati sonček in Krpan, ki jo bodo v letošnjem letu prejeli vsi udeleženci 10 urnih plavalnih tečajev in učenci tretjih razredov. Za opravljene naloge pri ocenjevanju znanja plavanja še naprej ostajajo tudi diplome, ki pa so zasnovane malce drugače in sicer na način da je diploma enotna za vse stopnje, učenci pa bodo prejemali nalepke za osvojeno znanje, ki jih bodo nato nalepili na diplomo in tako aktivno sledili svojemu napredku v plavalnem znanju. Novost je tudi ta, da boste šole gradivo za osvojene delfine in morske pse prejele brezplačno in le tega ne boste več naročale na Plavalni zvezi Slovenije. Najpomembnejša vsebinska novost je ta, da za osvojitev delfinov ni več časovnih norm (več v tabeli št. 1.). Kriteriji, ki so zapisani v okviru kurikuluma, ostajajo nespremenjeni. V okviru posodobitve programa smo pripravili tudi učno gradivo za pomoč pri poučevanju in lažjem razumevanju sprememb v okviru programa, tako v obliki priročnika in video gradiva. Knjižice in diplome boste šole lahko prevzele na področnih centrih od začetka septembra dalje. 

NSP priročnik oktober 2018

Povezavo do nalog in vaj