X

Krka ŽIVI!

V letu 2015 je v želji, da v prihodnjih letih celovito poveže in nadgradi aktivnosti športnih društev, katerih delovanje povezuje reka Krka,  zaživel projekt Krka ŽIVI!. Poleg omenjenih (športnih) aktivnosti projekt nudi tudi športno-zabavne prireditve, namenjene široki množici obiskovalcev (npr. Skoki v Krko – Kandijski most, tekmovanje v daljinskem plavanju, Festival Krka ŽIVI!..).

 

K projektu so ob zasnovi pristopili predstavniki novomeških športnih društev; Ribiška družina, Klub za podvodne aktivnosti, Potapljaški klub M3, Jadralni klub, Kajak Kanu SUP klub in Triatlonski klub. Eden od vrhuncev lanske izvedbe projekta je vsekakor tudi dve minuti dolg predstavitveni video (Versatilis), ki je naletel na izjemen odziv. Tudi to nas je prepričalo, da moramo s projektom nadaljevati.

 

V letu 2016 je projekt Krka ŽIVI! postal zaščitena blagovna znamka za razrede šport, turizem in izobraževanje. Projekt želimo v naslednjih letih postopoma vključiti v programe osnovnih šol, s ciljem, da dodatno in sprotno izobražujemo in osveščamo učence o pomembnosti reke Krke ter številnih možnosti preživljanja prostega časa na, ob in v njej.

 

Želimo povezati čim več različnih deležnikov, da bo Novo mesto čez 15, 20 let še bolj prepoznavno tudi po (čisti) reki Krki in aktivnostih posameznih organizacij. Želimo, da se najmlajši že zelo zgodaj vključijo v sisteme izobraževanja o pomembnosti varovanja narave, da imajo možnost videti Krko tudi drugače kot le z brežin, da imajo hkrati možnost vključitve v različna (športna) društva, ki nudijo dejavnosti vezane na Krko. Poleg že omenjenih športnih društev smo v želji po celoviti in strokovni obravnavi posameznih vsebin, k sodelovanju povabili tudi druge organizacije.

 

Osnovni  cilji akcije s katerimi želimo zadostiti različnim vidikom razvoja (izobraževalni, turistični, športno-rekreativni, trajnostni,..) so:

  • Večja skrb za naravo,
  • Izobraževanje in osveščanje javnosti o varovanju narave,
  • Vključitev osnovnih in srednjih šol (naravoslovni in športni dnevi, izobraževalne delavnice, predavanja, celoletni programi..),
  • Privlačne vsebine za mlade.

 

Dodatni cilji:

  • Vključitev gospodarstva in turističnih ponudnikov,
  • Promocija podjetij v Novem mestu
  • Povečanje turistične ponudbe v občini in širše,
  • Strokovna in kakovostna ponudba,
  • Stalno izobraževanje strokovnega kadra v športnih društvih,
  • Zadovoljni uporabniki.

Vabimo vas, da postanete partner projekta Krka ŽIVI!